Lone

brinkmann
Lone Brinkmann - kierkegaard konsulent og skribent
"I dag er vi alle forfattere på nettet, hvor vi bidrager til hinandens fortællinger. Min ambition er at sætte fokus på litterær iscenesættelse og styrke den digitale dannelse. Mine foredrag inspirerer deltagerne til at blive mere reflekterede brugere af de sociale medier. Der er et stort behov for oplysning på dette område, og det vil der være, så længe de sociale medier anvendes i så høj grad, som de bliver i dag."
Det er afgørende for vores trivsel, at vi tager ansvar, for det vi deler og skriver til hinanden på nettet.

Min

baggrund
Søren Kierkegaard

Jeg har en BA i dansk og religion fra Københavns Universitet og er cand.mag. i kultur og formidling med speciale i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi, litterær iscenesættelse og corporate storytelling fra Syddansk Universitet.

Jeg udgav #kierkegaard - Litterær iscenesættelse på de sociale medier hos Gyldendal i 2016.

Det er med afsæt i min interesse for Kierkegaard og hans aktualitet, at jeg tager ud og underviser i digital dannelse og litterær iscenesættelse.

Jeg har 10 års erfaring fra forlagsbranchen, hvor jeg har arbejdet med mange forskellige typer af tekster både som litterær konsulent, redaktør og forfatter. Det er de erfaringer, jeg giver videre til mine elever, når jeg underviser i kreativ skrivning. Derudover arbejder jeg i øjeblikket også på et tophemmeligt kunstprojekt.

Anvend de sociale medier som litterære genrer.