Kirkegaard konsulent

#kierkegaard

Digital dannelse og virtuel identitet

Denne undervisningsbog til danskfaget i gymnasiet tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards Enten-Eller, hans arketyper og litterære iscenesættelse på de sociale medier. Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi lægges der op til en diskussion om digital dannelse og virtuel identitet.

Litterær iscenesættelse og arketyper

Bogen tager afsæt i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi og hans værk Enten-Eller. Gennem tekster, billeder og opgaver arbejdes der med begrebet litterær iscenesættelse. Teksterne repræsenterer forskellige perioder fra Kierkegaards tid og frem til nu, og både dagbogsgenren, korrespondancegenren og autofiktion inddrages, herunder også online-korrespondance og blogs.

Perspektiveringsværktøjer og diskussion

Med denne bog får man indsigt i, hvordan de sociale medier kan bruges som perspektiveringsværktøjer i tekstanalyser. Bogen bidrager til den digitale dannelse ved at belyse, hvordan iscenesættelse af ens virtuelle identitet har indflydelse på den historie, der fortælles på de sociale medier.

Hvem ville Kierkegaard like på Insta?

Hvad ville Kierkegaard sige til vores færden på sociale medier? Jo, han ville sige, vi er fortvivlede og ønsker kontrol over vores egen historie

Identitet gennem de valg man træffer

Ifølge Søren Kierkegaard skaber man sin identitet igennem de valg, man træffer. Kierkegaard læst med moderne øjne kan inspirere os til at tage stilling til vores egen iscenesættelse på de sociale medier, da vores virtuelle identitet bliver skabt af de digitale fortællinger, vi skriver og er en del af på nettet.

Litterær iscenesættelse på de sociale medier

Der er ikke noget nyt i, at vi i skabelsen af vores identitet iscenesætter os selv i de historier, vi fortæller og skriver om os selv og andre. Det har vi altid gjort. Det, der er det nye, og som adskiller os fra tidligere generationer, er, at vi nu også kan skabe en virtuel identitet og personlig fortælling på de sociale medier.

"I undervisningsbogen #Kierkegaard - Litterær iscenesættelse på de sociale medier bliver Kierkegaard gjort mere håndgribelig for unge mennesker, der opvokset med teknologi og sociale medier. Bogen byder på flere illustrationer af 35 Facebook-opdateringer, mobiltelefoner med Instagram-posts samt e-mail-udvekslinger. Gennem disse eksempler kan eleverne blive klogere på, hvordan spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse gebærder sig på de sociale medier og dermed blive bevidste om, at Kierkegaards stadielære ikke blot hører en svunden tid til."
- Frida Brøgger Poulsen, studerende Aarhus Universitet.