Kære læser

har du en forespørgsel?

NAVN: *HVILKEN/HVILKE ER DU INTERESSERET I: *

Vælg en eller flere
       
       
       

DATO ELLER PERIODE: *BY HVOR OPLÆG/WORKSHOP SKAL HOLDES:EVT. FIRMA/ORGANISATIONTELEFONNUMMER: *E-MAIL: *BESKED:"Min ambition er at styrke den digitale dannelse - især de unges. De analyseredskaber, eleverne får med sig fra mine workshops, kan bruges effektivt i undervisningen og gøre dem til bedre brugere af de sociale medier. Der er et stort behov for undervisningsmateriale på dette område, og det vil der være, så længe de sociale medier anvendes i så høj grad, som de bliver i dag".
Søren Kierkegaard i arbejde


"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst." - Kierkegaard (1813-1855)