FOREDRAG & UNDERVISNING - Kreativt skriveværksted

Litterær iscenesættelse på de sociale medier

Mit skriveværksted er et valgfag i kreativ skrivning.

Min undervisning inspirerer eleverne til at skrive, og de bliver styrket i deres tekstproduktion generelt. Derudover er det også et fristed  i en ellers travl hverdag, så der bliver ikke givet lektier for.

Jeg har 10 års erfaring fra forlagsbranchen, hvor jeg har arbejdet med mange forskellige typer af tekster både som litterær konsulent, redaktør og forfatter. Det er de erfaringer, jeg giver videre til mine elever, når jeg underviser i kreativ skrivning.

Cand.mag. Lone Brinkmann har i foråret 2019 afholdt to forløb med"Skriveværksted" for elever i 1. g og 2. g på Nordfyns Gymnasium.   
Aktiviteten "Skriveværksted er et valgfag af kortere varighed, som eleverne vælger blandt en række muligheder. Der har været stor søgning til de to forløb med henholdsvis 25 og 31 elever. Eleverne har stor udbytte af kurset. 
 
Vi tilskriver succesen Lone Brinkmanns imødekommende personlighed og erfaring fra mere end 10 år i forlagsbranchen samt de målrettede værktøjer, der præsenteres i kurset.  
Vi kan varmt anbefale kurset til ungdomsuddannelser og højskoler. 
Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger. 

Kurt René Eriksen
Rektor på Nordfyns Gymnasium
Kontakt: kuer@nordfyns-gym.dk eller tlf: 20 26 67 19
Klik for at læse hele udtalelsen

At skrive er et håndværk

At skrive er et håndværk, og mit skrivekursus er for dem, der godt kan lide at skrive og gerne vil blive endnu bedre. Eleverne kommer med forskellige forudsætninger. Nogen skriver måske selv og vil gerne blive bedre, andre vil snuse til faget og se, om det er noget for dem. Men fælles for dem er, at de alle har historier at fortælle, fordi vi alle er forfattere på den ene eller anden måde. Det oplever vi, når vi logger ind på de sociale medier eller mødes i kantinen mandagen efter weekenden og fortæller de andre om, hvad vi lavede og oplevede.

UNDERVISNING

#kreativ Skrivning

Vi arbejder med de forskellige faser i skriveprocessen

Idefasen
De gode ideer til en historie eller en artikel er overalt, men hvordan får man øje på dem?
Skrivefasen
 Skrivefasen tager tid og eleverne lærer at 1. udkast ikke skal være perfekt, men med relevante skriveøvelser bliver der skabt en fleksibel ramme for teksten.
Redigeringsfasen
Eleverne får redskaberne til at give konstruktiv feedback og de lærer at læse deres egen og andres tekster med den opmærksomme redaktørs briller.
Korrektur
Korrekturen er vigtig for læsevenligheden, og derfor bliver eleverne også trænet i at læse korrektur på deres egne tekster. 


Skriveværkstedet er et valgfag i kreativ skrivning, der løber over flere moduler


FORLØB

Undervisning
MÅLGRUPPE
GYMNASIER, EFTERSKOLER OG HØJSKOLER
TID
4–8-10 MODULER
TEMAER
SKRIVEFASERNE
SOCIALE MEDIER 
PLOTVÆRKSTED
LEG MED GENRER
TEKSTPRODUKTION
KONSTRUKTIV FEEDBACK
SPROGBEVIDSTHED
KONTAKT

WORKSHOP

#POPULAR


Skriveværkstedet kan tilpasses:
Højskoler - ungdomsuddannelser - efterskoler