FOREDRAG & UNDERVISNING - Kirkegaard i gymnasiet

Litterær iscenesættelse på de sociale medier

Undervisning i digital dannelse og litterær iscenesættelse

Ifølge Søren Kierkegaards etiker er man sin egen ansvarshavende redaktør.

Man har et ansvar for de valg, man træffer, og som er med til at skabe ens identitet og personlige fortælling. Læst med moderne øjne indbefatter det også vores færden på de sociale medier og de digitale fortællinger, vi skriver og er en del af på nettet.

Er der styr på de digitale aftryk?

De konkrete tal lyver ikke. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver hver 4. unge kvinde udsat for krænkende kommentarer og får tilsendt eller delt billeder uden deres samtykke. Kierkegaard er derfor i høj grad aktuel i en digitaliseret tid, hvor det er vigtigt at styrke vores digitale kompetencer og digital dannelse.  

Umbrella, Danmarkshistoriens største sag om digitale krænkelser, hvor 1004 unge er sigtet for at have delt krænkende video- og billedmateriale med en 15-årig pige og fem unge drenge, understreger, hvor vigtigt det er at sætte digital dannelse på skemaet.

Foredraget har fokus på litterær iscenesættelse og er inspireret af Kierkegaards Enten-Eller og de fire arketypers forskellige livsanskuelser; spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse.

Kierkegaard arbejder ikke med stadierne som udviklingstrin på en skala. Det handler mere om, hvordan du forholder dig til dine valg og de situationer, du kommer i. Hvis du tager en mobbesituation, så kan man som spidsborgeren følge strømmen og mobbe en anden person, fordi de andre gør det, og man har ikke tænkt over, at man selv kan gøre noget andet. Man kan som æstetikeren mobbe, fordi det sætter en selv i et bedre lys (tror man), og man tænker ikke over, hvordan ens opførsel påvirker andre. Eller som etikeren lade være med at mobbe, fordi man som etiker går med det, man synes er godt og rigtigt, og hvis man er imod mobning, så vil man prøve at overbevise andre om, at det er forkert. Som den religiøse ser man den næste i den anden og vil handle derefter.

FOREDRAG

#kierkegaard


Det er muligt at booke både foredrag og gæsteundervisning om Kierkegaard og litterær iscenesættelse  i en moderne og digital verden.


FORLØB

UNDERVISNING

#BASIc

Hvordan Kierkegaard kan bidrage til den digitale dannelse og inspirere os til at tage ansvar for det, vi skriver til hinanden på nettet?

WORKSHOP

#POPULAR
mit liv med kierkegaard
MÅLGRUPPE
 aftenskoler, foreninger, menighedsråd, højskoler 
FORM
FOREDRAG
TEMAER
Mit liv med Kierkegaard
Kierkegaards eksistensfilosofi
Vi er alle forfattere
Dine valg skriver din historie 

FORM 
UNDERVISNING 
Temaer 
skriveprocessens faser
Sociale medier som litterære genrer
Plotværksted
Leg med genrer
konstruktiv feedback
Skriveøvelser og skriveredskaber
 tekstproduktion
Sprogbevidsthed
KLIK her
Kierkegaard Grundskolen
MÅLGRUPPE
7.–10.KLASSE, FORÆLDRE, PRÆSTER OG LÆRERE
FORM
FOREDRAG OG UNDERVISNING
TEMAER
DIGITAL DANNELSE
KIERKEGAARDS HISTORIER
BIBELSKE FORTÆLLINGER
SOCIALE MEDIER
IDENTITET
MOBNING
KLIK HER
FORM 
UNDERVISNING ELLER Foredrag
Temaer 
digital dannelse
Kierkegaards historier
Bibelske fortællinger
Sociale medier
Identitet
Mobning
Kierkegaard Gymnasium
FORM 
UNDERVISNING ELLER FOREDRAG
Temaer 
digital dannelse
INTRO TIL LITTERÆR ISCENESÆTTELSE
Kierkegaard i en moderne kontekst
uddrag fra enten-eller
KIERKEGAARDS ARKETYPER
Fra Dagbogsgenren til Twitter
Fra Brevromanen til tekstbeskeder
MÅLGRUPPE
 UNGDOMSUDDANNELSERNE
FORM
FOREDRAG OG UNDERVISNING
TEMAER
DIGITAL DANNELSE
LITTERÆR ISCENESÆTTELSE
UDDRAG FRA ENTEN-ELLER
KIERKEGAARDS ARKETYPER
SOCIALE MEDIER
FRA DAGBOGSROMANEN TIL TWITTER
FRA BREVROMANEN TIL CHATS

KLIK HER


Foredrag, undervisning og kursus kan tilpasses:
Højskoler - uddannelsesinstitutioner - biblioteker - folkekirken - organisationer - AOF