Lone Brinkmann
Kierkegaard-ekspert & litterat
Digital dannelse
på de sociale medier
#kierkegaard
litterær iscenesættelse
UNDERVISNINGSBOG

Kan Kierkegaard bidrage til digital dannelse?

JA
#Kierkegaard

Litterær dannelse styrker digital dannelse

Med fokus på digital dannelse, litterær iscenesættelse og Kierkegaard tager jeg rundt på uddannelsesinstitutioner i hele landet, hvor jeg åbner mit skriveværksted eller holder foredrag om litterær iscenesættelse og Kierkegaard læst med moderne øjne.

Litteratur giver os en enestående mulighed for at lære om os selv og andres liv. Jeg tager afsæt i Søren Kierkegaards dannelseshistorier i mine foredrag, fordi vi kan spejle sig i hans tekster, og fordi han bidrager med noget helt unikt til vores litterære dannelse. Han skriver om det at være menneske og giver bud på, hvordan vi bliver os selv i det fællesskab, vi er en del af. Kierkegaard tager med andre ord sin læser i hånden og viser os, hvordan vi kan navigere rundt i de mange valg, som vi hver dag står overfor – også på de sociale medier. 

Når vi skriver eller læser bøger, får vi mulighed for at sætte os i andres sted og får en forståelse for en verden, der er anderledes, end den vi selv kommer fra. Vi spejler os i karakterernes personlige historier, hvor vi møder personer der har lever et helt anderledes liv, end det vi kender og har andre værdier end os selv.

I en tid med urealistiske krav til krop og udseende og fokus på at præstere det allerbedste i skolen, i vennegruppen, i fitnesscenteret og som kæreste kan vi finde ro, blive inspirerede og finde svar i litteraturen. Det er netop det Kierkegaard gør. Han introducerer læseren til forskellige personlighedstyper, der minder om os selv og står med de samme udfordringer, men har fundet en måde at løse dem på. Han konfronterer os med det, der gør ondt, og det, der inspirerer os til at blive ved med at prøve at få brikkerne i vores tilværelse til at falde på plads.Cand.mag. Lone Brinkmann har i foråret 2019 afholdt to forløb med"Skriveværksted" for elever i 1. g og 2. g på Nordfyns Gymnasium.   

Aktiviteten "Skriveværksted er et valgfag af kortere varighed, som eleverne vælger blandt en række muligheder. Der har været stor søgning til de to forløb med henholdsvis 25 og 31 elever. Eleverne har stor udbytte af kurset. 
 

Vi tilskriver succesen Lone Brinkmanns imødekommende personlighed og erfaring fra mere end 10 år i forlagsbranchen samt de målrettede værktøjer, der præsenteres i kurset.  
Vi kan varmt anbefale kurset til ungdomsuddannelser og højskoler. 

Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger. 

Kurt René Eriksen
Rektor på Nordfyns Gymnasium
Kontakt: 
kuer@nordfyns-gym.dk
 eller tlf: 20 26 67 19
Klik for at læse hele udtalelsen

Jeg har med inspiration fra Kierkegaards filosofi holdt over 30 foredrag om litterær iscenesættelse, virtuel identitet, etik og digital dannelse.

- Jeg har bl.a. besøgt Christianshavns Gymnasium, HF & VUC Fyn og Horsens Statsskole.

Lone

Brinkmann
Lone Brinkmann - kierkegaard konsulent og skribent
"I dag er vi alle forfattere på nettet, hvor vi bidrager til hinandens fortællinger. Min ambition er at sætte fokus på litterær iscenesættelse og styrke den digitale dannelse. Mine foredrag og mit undervisningsmateriale inspirerer deltagerne til at blive mere reflekterede brugere af de sociale medier. Der er et stort behov for oplysning på dette område – det vil der være, så længe de sociale medier anvendes i så høj grad, som de bliver i dag."
"I undervisningsbogen #Kierkegaard - Litterær iscenesættelse på de sociale medier bliver Kierkegaard gjort mere håndgribelig for unge mennesker, der opvokset med teknologi og sociale medier. Bogen byder på flere illustrationer af 35 Facebook-opdateringer, mobiltelefoner med Instagram-posts samt e-mail-udvekslinger. Gennem disse eksempler kan eleverne blive klogere på, hvordan spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse gebærder sig på de sociale medier og dermed blive bevidste om, at Kierkegaards stadielære ikke blot hører en svunden tid til."
- Frida Brøgger Poulsen, studerende Aarhus Universitet.
#Kierkegaard
"Thi det store er ikke at være dette eller hint; men at være sig selv, og dette kan ethvert menneske, når han vil det."
- "Enten-Eller" af Kierkegaard
Etikeren ved: “at der overalt er en danseplads, at selv det ringeste menneske har sin, at hans dans, når han selv vil, kan være ligeså skøn, ligeså graciøs, ligeså mimisk, ligeså bevæget som deres, hvem der blev anvist plads i historien.”
- "Enten-Eller" af Kierkegaard

Foredrag & undervisning

mit liv med kierkegaard
MÅLGRUPPE
 aftenskoler, foreninger, menighedsråd, højskoler 
FORM
FOREDRAG
TEMAER
Mit liv med Kierkegaard
Kierkegaards eksistensfilosofi
Vi er alle forfattere
Dine valg skriver din historie 

FORM 
UNDERVISNING 
Temaer 
skriveprocessens faser
Sociale medier som litterære genrer
Plotværksted
Leg med genrer
konstruktiv feedback
Skriveøvelser og skriveredskaber
 tekstproduktion
Sprogbevidsthed
KLIK her
Kierkegaard Grundskolen
MÅLGRUPPE
7.–10.KLASSE, FORÆLDRE, PRÆSTER OG LÆRERE
FORM
FOREDRAG OG UNDERVISNING
TEMAER
DIGITAL DANNELSE
KIERKEGAARDS HISTORIER
BIBELSKE FORTÆLLINGER
SOCIALE MEDIER
IDENTITET
MOBNING
KLIK HER
FORM 
UNDERVISNING ELLER Foredrag
Temaer 
digital dannelse
Kierkegaards historier
Bibelske fortællinger
Sociale medier
Identitet
Mobning
Kierkegaard Gymnasium
FORM 
UNDERVISNING ELLER FOREDRAG
Temaer 
digital dannelse
INTRO TIL LITTERÆR ISCENESÆTTELSE
Kierkegaard i en moderne kontekst
uddrag fra enten-eller
KIERKEGAARDS ARKETYPER
Fra Dagbogsgenren til Twitter
Fra Brevromanen til tekstbeskeder
MÅLGRUPPE
 UNGDOMSUDDANNELSERNE
FORM
FOREDRAG OG UNDERVISNING
TEMAER
DIGITAL DANNELSE
LITTERÆR ISCENESÆTTELSE
UDDRAG FRA ENTEN-ELLER
KIERKEGAARDS ARKETYPER
SOCIALE MEDIER
FRA DAGBOGSROMANEN TIL TWITTER
FRA BREVROMANEN TIL CHATS

KLIK HER
#kierkegaard - undervisningsbogen
Klik  for at se
uddrag & opgaver

Se fanfiktion og chat-historier

Klik for at se forløbet
med Skoletjenesten